Anna Fárová: rytířka fotografie

Česko-francouzská historička umění Anna Fárová (1. června 1928, Paříž, Francie – 27. února 2010 Jindřichův Hradec) se v bývalém Československu a následně České republice zasloužila o prosazení oboru fotografie. Byla autorkou mnoha monografií o zahraničních i českých fotografech. Dokonce přesvědčila francouzského fotografa Henriho Cartiera-Bressona, aby mohla v Československu vydat jeho monografii (1958). Jednalo se o první knihu tohoto žánru v Evropě.

Coby kurátorka v Uměleckoprůmyslovém muzeu (UMPRUM) objevila pro svět řadu režimem zapomenutých českých fotografů. V UMPRUMu například nalezla v archivu fotografie Františka Drtikola, z nichž uspořádala velkolepou výstavu. Velkou zásluhu nese na zachování díla Josefa Sudka, které doslova vyhrabala z vyhořelého ateliéru. Na UMPRUMu zřídila oddělení pro fotografii a založila první fotografickou sbírku. Na FAMU učila fotografii. Po podpisu Charty 77 musela UMPRUM i FAMU opustit. Od 80. let přežívala pouze díky honorářům ze zahraničí, kde vydávala své publikace.

„Všude kolem jsem viděla samou nespravedlnost, takže mi přišlo samozřejmé Chartu podepsat,“ řekla před lety agentuře ČTK.

 

Text: Naďa Straková

 

Share