Tisková zpráva: Festival Padesát na pátou

Výstava Praha objektivem tajné policie nebo Ženy v disentu. Památník národního písemnictví pořádá týdenní minifestival Padesát na pátou
Hlavním tématem festivalu je připomínka roku 1968 a jeho událostí

Praha, 9. října 2018 - Pražské jaro po padesáti letech v pěti dnech - to je motto týdenního minifestivalu Padesát na pátou, který od 5. do 9. listopadu 2018 pořádá Památník národního písemnictví. V tomto týdnu proběhnou v Malé vile Památníku národního písemnictví (Pelléova 20/70) diskuze, výstavy, besedy a projekce filmů. Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů bude v pondělí 5. listopadu minifestival zahájen výstavou Praha objektivem tajné policie. O svých zkušenostech s tajnou policií promluví i tři pamětnice z projektu Ženy v disentu. V dalších dnech se program minifestivalu bude věnovat obrazu Pražského jara v normalizační kinematografii nebo stranickým muzeím. Pořádající Památník národního písemnictví chce minifestivalem připomenout nejen rok 1968, ale také události, kterému tomuto roku předcházely, i ty, které následovaly, a tematicky přispět k výročnímu roku 2018. Vstupné na všechny akce je zdarma, více na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.

Minifestival Padesát na pátou pořádá Památník národního písemnictví k 50. výročí Pražského jara a událostem roku 1968. „Naše motivace byla připojit se k oslavám, ale nevzpomínat jen na velká jména nebo zásadní dějinné události, nýbrž připomenout i ty, na které se v dějinném narativu zapomnělo," vysvětluje dramaturgyně festivalu Tereza Arndt.  V prvním listopadovém týdnu proběhnou v Malé vile PNP diskuze, výstavy a projekce, kterých se zúčastní členové Centra pro studium populární kultury, členky projektu Ženy v disentu, pamětníci a kurátoři Památníku národního písemnictví. „Vůbec poprvé vystavíme dokumenty z podnikového archivu PNP, promítneme záběry režiséra Petera Scheinera ze srpna 1968 nebo přiblížíme osudy disidentek. Snažili jsme se vybrat taková témata a příběhy, se kterými se veřejnost nemá příležitost běžně potkat. Rok 1968 se často připomíná jako zásadní výročí pro českou společnost. My bychom toto téma ale rádi pojali komplexněji, a přitom se vyhnuli hodnocení,“ uzavírá Tereza Arndt. 

Minifestival bude zahájen v pondělí 5. listopadu promítáním dobových záběrů ze srpna 1968 a debatou s jejich autorem, režisérem Peterem Scheinerem. Rovněž bude otevřena výstava představující činnost Správy sledování StB Praha objektivem tajné policie z produkce Ústavu pro studium totalitních režimů. Program minifestivalu se bude v dalších dnech věnovat také diskuzi o vztahu Pražského jara ke kultuře a ideologii organizovanou Centrem pro studium populární kultury. Panelovou debatu uzavře promítání filmu Karla Steklého Za volantem nepřítel z roku 1974, zapůjčeného z Národního filmového archivu. Historikové, kurátoři a muzeologové budou další den diskutovat o stranických muzeích a výstavnictví po roce 1948.

Z projektu Ženy v disentu, jejichž osudy byly v loňském roce veřejnosti představeny v knize Bytová revolta, se na minifestivalu představí Silvestra Chnápková, Jarmilou Johnová a Kamila Bendová. „V loňském roce  jsme si připomněli 40 let Charty 77 a na knižním trhu doposud neexistuje žádná kniha, která by souborně mapovala práci žen v disentu. Ženy v disentu vykonávaly daleko pestřejší škálu činností, než se běžně uvádí. Bez nich by disent nemohl fungovat tak, jak fungoval. Publikací Bytová revolta jsme chtěli jejich roli v disentu připomenout, a proto jsme rády přijaly pozvání na minifestival Padesát na pátou,“ uvedla Naděžda Straková, jedna z editorek knihy Bytová revolta. Po debatě bude následovat promítání dokumentu Paní Zdena o Zdeně Erteltové Philipsové, která spolupracovala na vydávání samizdatových edicí, mimo jiné s Ludvíkem Vaculíkem nebo Ivanem Klímou. Promítání uvede režisér dokumentu Petr Kotyk. Program bude zakončen páteční veřejnou debatou a koncertem.

Padesát na pátou – minifestival věnovaný 50. výročí Pražského jara
5. – 9. listopadu 2018
Malá vila Památníku národního písemnictví
Pelléova 20/70
Praha 6

Program festivalu
Začátky debat od 18.00 hodin.
Začátky filmových promítání od 20.30 hodin.

Pondělí 5. 11. – Praha skrze objektivy

Představení projektu COURAGE a debata s režisérem Peterem Scheinerem, spojená s promítáním jeho záběrů ze srpna 1968. Moderuje historik Miroslav Michela.

Doprovodný program: výstava Praha objektivem tajné policie z produkce Ústavu pro studium totalitních režimů.

Úterý 6. 11. – 1968: Populární kultura mýtus a kritika

Panelová diskuze se zaměřením na vztah československého i světového roku 1968 ke kultuře a ideologii organizovaná Centrem pro studium populární kultury. Jaký obraz Pražského jara vytvářely normalizační filmy, jak se vyvíjela jeho historická paměť po roce 1990 a co znamená rok 1968 dnes? Debatovat budou politolog Pavel Barša, sociolog a historik Stanislav Holubec a historici Jakub Machek a Zdeněk Nebřenský.

Doprovodný program: promítání filmu Karla Steklého Za volantem nepřítel (1974), zasazeného do atraktivního taxikářského prostředí.

Středa 7. 11. – Muzea & ideologie

Debata věnující se československým stranickým muzeím, formování a podobám muzejnictví

a výstavnictví po roce 1948. Proč je dnes toto téma aktuální? Zúčastní se historik Ondřej Táborský,

historik a muzeolog Pavel Douša a další. Moderuje Veronika Rollová.

Doprovodný program: výstava materiálů z 60. let, uložených v podnikovém archivu Památníku národního písemnictví.

Čtvrtek 8. 11. – "Krumpáč nám přeci nevezmou"

O bytových revoltách s disidentkami Silvestrou Chnápkovou a Jarmilou Johnovou. Moderuje Milena Štráfeldová.

Doprovodný program: výstava portrétních plakátů doprovázejících knihu Bytová revolta.

Promítání dokumentu Paní Zdena o Zdeně Erteltové Philipsové za účasti režiséra Petra Kotyka a střihače Josefa Platze.

Pátek 9. 11. – Zakončení

Veřejná debata a hudební zakončení minifestivalu s kapelami Stárneš a Microvomit.

Vstupné na všechny akce je zdarma. Více na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.

 

Share