O projektu

Projekt realizovaný v rámci výzkumného programu Strategie AV 21 „Evropa a stát“ u příležitosti 40. výročí Charty 77.

Cílem projektu je jednak představit signatářky Charty 77 a ženy v disentu širší veřejnosti, jednak odborně zpracovat historii a reflexi zapojení žen do Charty 77 a disentu. 

Přestože ženy plnily klíčové role včetně mluvčích Charty 77 a plnohodnotně se zapojovaly do aktivit disidentského hnutí odborně, umělecky a aktivisticky, neexistuje v současné době ucelené zmapování jejich role. Široce cílené publikace a dokumenty z poslední doby se zapojení žen něvěnují vůbec, nebo jen minimálně. Projekt se proto zaměří na zmapování role, činností a zapojení žen v Chartě 77 a disentu a jejich životní dráhy, ale zároveň též na formy pronásledování ze strany Státní bezpečnosti, které mohly nabývat jiných podob než v případě pronásledovaných disidentů.

Výstupem projektu budou rozhovory s oslovenými osobnostmi, plakátová výstava představující vybrané tváře Charty 77 a disentu a kniha rozhovorů s odbornou analýzou.

Projekt se realizuje v rámci výzkumného programu Strategie AV21.