Ženy v disentu

Přestože ženy plnily klíčové role včetně mluvčích Charty 77 a plnohodnotně se zapojovaly do aktivit disidentského hnutí odborně, umělecky a aktivisticky, neexistuje v současné době ucelené zmapování jejich role.

Široce cílené publikace a dokumenty z poslední doby nevěnují téměř žádnou pozornost zapojení žen. Projekt se proto zaměří na zmapování role, činností a zapojení žen v Chartě 77 a disentu a jejich životní dráhy, ale zároveň též na formy pronásledování ze strany Státní bezpečnosti, které mohly nabývat jiných podob než v případě pronásledovaných disidentů.