News

29.6.2017
Květa Princová (1950) se se svým mužem Janem Princem vepsali do dějin disentu jako neúnavní propagátoři komunitního žití na tzv. barácích. Nenechali se odradit, ani když jim StB nechala dům vyhodit do povětří nebo když jim dům zamořili slzným plynem. Po celou domu života na barácích opisovala samizdatové texty. Byla v trojici posledních mluvčích Charty 77. Dvacet let po pádu komunismu si v jednašedesáti letech udělala doktorát z aplikované etiky. Dnes pracuje jako odborná asistentka na Katedře křesťanské sociální práce na Palackého univerzitě v Olomouci.
8.6.2017
RNDr. Kamila Bendová (1946) je matematička a logička, vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK, pracovala v Matematickém ústavu ČSAV. Od roku 1992 přednášela na katedře logiky Filosofické fakulty UK. Publikovala odborné články v oboru matematiky (časopisy Kybernetika, CMUC aj.). Pracovala dále jako inspektorka Úřadu na ochranu osobních údajů. Byla aktivní účastnice disentu, manželka filosofa, matematika a politika Václava Bendy, se kterým vychovala šest dětí.
5.6.2017
MUDr. Irena Moudrá Wünschová (1957) neměla k disentu díky své rodině nijak daleko. Nejblíž se k němu dostala během svého manželství se signatářem Charty 77 Janem Wünschem. Prohlášení Charty sice nikdy nepodepsala, ale pohybovala se v zákulisí disidentského hnutí na severu Čech. Těhotná řídila Trabant a pašovala zakázanou literaturu přes hranice. Díky povolání manžela procestovali Českou republiku v maringotce, potkávala nejrůznější skupiny lidí z disentu, kterým říká "krystalizační jádra".
11.5.2017
Dana Němcová se narodila 14. ledna v 1934 v Mostě. Byla jednou z prvních signatářek Charty 77. V roce 1979 byla držena ve vazbě. Poté nesměla provozovat psychologii, kterou vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Následující léta pracovala jako uklízečka. V té době se stala spoluzakladatelkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). V lednu 1989 působila jako mluvčí Charty 77. Po roce 1989 byla kooptována za Občanské fórum do poslanecké sněmovny. Po odchodu z politické scény se věnovala hlavně pomoci uprchlíkům.
2.5.2017
Rodačka z Malé Strany Dáda Libánská si cestu k Chartě 77 našla sama navzdory otci, jenž byl přesvědčený komunista. V bytě na Kampě opisovala samizdat, například román Egona Bondyho Invalidní sourozenci, na baráku v Letkách pořádala koncerty, filmové minifestivaly, výstavy.  Po šikaně, která následovala po podpisu Charty 77, se s mužem rozhodli, že kvůli dětem odejdou ze země. V roce 2003 se natrvalo vrátila na Malou Stranu.
18.4.2017
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. se celoživotně se zabývá ochranou lidských práv. V roce 1971 byla trestně stíhána pro účast na letákové akci proti volbám, vzata do vazby a odsouzena za podvracení republiky na tři roky. Je signatářkou Charty 77 a její mluvčí v roce 1986. Vydávala periodikum Informace o Chartě 77 (INFOCH) a je spoluzakladatelkou Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných (VONS). V letech 2008–2013 byla předsedkyní Českého helsinského výboru, v letech 2001–2007 byla zástupkyní veřejného ochránce práv, od roku 2014 je ombudsmankou. Je držitelkou Ceny OSN za obranu lidských práv, české prezidentské Medaile za zásluhy, ceny Alice Garrigue Masarykové, udělované velvyslancem USA, a Velitelského kříže Řádu za zásluhy Polské republiky.
23.3.2017
V čísle 10/2017 v týdeníku Respekt vyšel rozhovor s literární historičkou Marií Jiráskovou pod názvem Byla to kulturně záchovná činnost. Marie Jirásková nedávno v nakladatelství Torst vydala výbor z díla Mileny Jesenské. Je signatářka Charty 77, za což si vysloužila nepřízeň komunistů. O pronásledování minulým režimem v rozhovoru níže.   ...
21.3.2017
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (1958) je česká historička umění, zabývá se uměním a kulturou středověku, historií a metodologií dějin umění, muzeologií. Věnuje se vědeckovýzkumné a činnosti, od roku 2010 přednáší na katedře teorie a dějin umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, píše také kulturně-politickou publicistiku. Je dcerou ekonomky, disidentky a první československé velvyslankyně v USA Rity Klímové (Budínové) a reformního komunistického politika a signatáře Charty 77 Zdeňka Mlynáře.
13.3.2017
Svoboda slova, to je veliká věc. Vzpomínám na 70. léta, kdy nás jezdili ze Západu podporovat intelektuálové jako Arthur Miller, Philip Roth nebo John Steinbeck. Philip Roth nám tehdy říkal: „Vy tady nemáte svobodu a nic nesmíte, ale cokoli řeknete, to má váhu.“ Čehož dokladem je vlastně Charta 77. A ještě říkal: „My v Americe máme naprostou svobodu, říkáme si, co chceme, a nemá to žádný smysl.“ Obávám se, že něco takového se teď děje u nás.
17.2.2017
Ve středu 22. února 2017 od 16 hodin se v knihovně Ústavu pro soudobé dějiny (Vlašská 9, Praha 1) uskuteční seminář s názvem Charta 77 v genderové perspektivě. Na semináři vystoupí Nina Fárová z týmu Sociologického ústavu AV ČR, který realizuje projekt Ženy v disentu.

Pages